Wat is counseling?

Counseling is kortdurende, oplossingsgerichte, praktische en kindgerichte begeleiding. Counseling omvat 10 kindgesprekken en waar nodig oudergesprekken. Elk kind heeft in principe alles in zich om zijn/haar eigen oplossing voor moeilijkheden te vinden. De counselor begeleidt uw kind hierbij. Counseling kan zinvol zijn bij:

-      Hanteren van faalangst

(wanneer angst om te falen de prestatie in de weg staat, dat uw kind blokkeert of dat de angst niet realistisch is)

-      Ontwikkelen van sociale vaardigheden

(pesten of gepest worden, agressief gedrag, verlegenheid, brutaal doen, moeilijk vrienden maken of houden, weinig zelfvertrouwen)

-      Ontwikkelen van weerbaarheid

(verkrijgen van meer zelfvertrouwen in moeilijke situaties, eigen en/of andermans grenzen niet kunnen herkennen en kunnen bewaken)

-      Omgaan met hoogbegaafdheid

(het omgaan met perfectionisme, onderpresteren, moeilijk vrienden maken of houden)

-      Verminderen van spanningsklachten

(moeilijk kunnen ontspannen, hoofdpijn, buikpijn, bedplassen, erg druk doen, concentratieproblemen, slaapproblemen hebben)

-      Omgaan met rouw

(niet over verlies kunnen praten, zich alleen voelen, slaapproblemen, geen zin meer in hobby’s hebben)

 

Wilt u weten of integratieve counseling past bij uw kind dan kunt u per e-mail of telefonisch contact opnemen met Praktijk van der Coelen.

 

Werkwijze

In het kader van het tweede studiejaar aan de academie voor integratieve psychotherapie Vesta, heeft Praktijk van der Coelen plaats voor counselingcliënten die tegen gereduceerd tarief begeleid worden. Deze cliënten worden begeleid onder supervisie van Academie Vesta.

Tijdens de intake maken we kennis met elkaar en wordt aandacht besteed aan de hulpvraag van uw kind. Als de hulpvraag van uw kind geschikt blijkt voor counseling en past binnen hetgeen de counselor i.o. behoort te leren, wordt besproken hoe de begeleiding er verder uit gaat zien.

Counseling omvat 10 kindgesprekken en waar nodig oudergesprekken. De gesprekken vinden plaats in Venray.

 

In de toekomst kunt u eventueel ook binnen de praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie terecht.