Links:

 

·      Veilig Thuis: Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling.  Als je wilt, kun je anoniem blijven. Bel 0800-2000 (gratis). 

·       113 Zelfmoordpreventie: Ben je bang dat iemand met zelfmoord bezig is? Hulp voor jezelf. Hulp voor naasten. Nu hulp nodig? Bel 0800-0113 (gratis). 

 

·    Nederlands Jeugdinstituut: Het Nederlands Jeugdinstituut is een onafhankelijk en betrokken kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. 

·       Opvoedinformatie Nederland: Biedt informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid voor ouders, jongeren en kinderen. 

·       PestWeb: Heb je te maken met pesten op school? Dan ben je zeker niet de enige! Bij Pestweb vind je informatie over pesten en tips en advies om pesten op school tegen te gaan. 

 

·       In de Wolken: Site met boekentips voor alle leeftijden. 

·       Kind en Rouw: Site met voorlichtingsmateriaal over rouw en verliesverwerking bij kinderen. 

·       Kankerspoken: Deze site biedt hulp aan kinderen met een ouder met kanker. Ook voor ouders, vrienden, bekenden, leerkrachten en hulpverleners is deze site een bron van informatie. 

 

·       Hulpwijzer Venray: Informatie over jeugd en gezin binnen de Gemeente Venray.

·      Synthese: Synthese is een welzijns-organisatie in Noord- en Midden-Limburg. Ze bieden onder andere ondersteuning bij initiatieven in buurt, dorp of wijk en bij het vormgeven van een aangename leefomgeving. 

·      STERKRR: STERKR biedt zorg bij lichte psychische problemen (basis-ggz). HELDR biedt specialistische zorg bij ernstige problematiek aan jongeren (specialistische ggz). Samen bieden zij snel en adequaat hulp op maat.